Coaching

Allereerst zal er met het kind in gesprek worden gegaan betreffende de problematiek.

Uw kind, in samenwerking met u als ouder, zal zelf uiteraard gemotiveerd moeten zijn om een succeservaring te kunnen bewerkstelligen.

Op basis van veiligheid en vertrouwen in het stimuleren van het eigen kunnen gaan we aan de slag.

Eerst zal er een stapje terug worden gedaan, dus geen boeken lezen, maar naar de basis, vanuit de oorzaak en frustratie bij het kind. De linker- en de rechterhersenhelft zullen op de juiste wijze met elkaar moeten gaan samenwerken (zie methode).

Dit gaat spelenderwijs door tweehandige motorische oefeningen aan te bieden. Denk hierbij aan  het maken van dezelfde bewegingen door beide handen, spiegelen op papier, oog-hand co√∂rdinatie oefeningen, zintuigelijke geheugentraining en ook het korte en lange termijngeheugen worden geprikkeld. Wanneer de zintuigen en de motoriek gestimuleerd worden, zullen er vanzelf nieuwe wegen in beide hersenhelften ontstaan en worden oude patronen en omwegen losgelaten.

Samen met de hulp van ouders wordt er een specifiek programma geschreven die op het kind van toepassing is.

Het kind zal 1 uur per week worden verwacht in de praktijk waar het getraind zal worden aan de hand van diverse oefeningen. Deze zullen als huiswerkopdracht meegegeven worden.