Methode

linksrechts

De grote hersenen bestaan uit twee helften: de linker- en de rechter hersenhelft.

Daartussen zit de hersenbalk die de twee helften met elkaar verbindt. Via deze balk lopen miljoenen zenuwuitlopers en deze zorgen ervoor dat beide hersenhelften samenwerken.

Denk hierbij aan lezen. Met behulp van de rechterhersenhelft zie en benoem je de letters (dimensie, vorm, ruimtelijk inzicht). Met je linker hersenhelft begrijp je wat er staat. Hier ligt vaak de oorzaak van het leesprobleem! De verbindingen tussen de helften werken niet goed samen of de hersenbalk is nog niet voldoende gerijpt.

Door dit te trainen zal er na ongeveer 3 maanden resultaat zichtbaar zijn. Behalve dat het lezen verbetert, kan ook spelling, schrijven en rekenen in niveau stijgen.

 

Ook het inzetten van de zintuigen heeft effect op het lezen.

Het zintuiglijke geheugen, het korte en het lange termijn geheugen kan getraind worden om letters te zien, te voelen en klanken te horen, maar ook om letters en getallen leren te onthouden.

Verder kan er met het kind gewerkt worden aan het oriëntatie vermogen, met als doel het kind in het hier en nu te behouden en het te leren focussen op zijn/haar werk.