Methode

linksrechts

De grote hersenen bestaan uit twee helften: de linker- en de rechter hersenhelft.

Daartussen zit de hersenbalk die de twee helften met elkaar verbindt. Via deze balk lopen miljoenen zenuwuitlopers en deze zorgen ervoor dat beide hersenhelften samenwerken.

Denk hierbij aan lezen. Met behulp van de rechterhersenhelft zie en benoem je de letters (dimensie, vorm, ruimtelijk inzicht). Met je linker hersenhelft begrijp je wat er staat. Hier ligt vaak de oorzaak van het leesprobleem! De verbindingen tussen de helften werken niet goed samen of de hersenbalk is nog niet voldoende gerijpt.

Door dit te trainen zal er na ongeveer 3 maanden resultaat zichtbaar zijn. Behalve dat het lezen verbetert, kan ook spelling, schrijven en rekenen in niveau stijgen.

 

Ook het inzetten van de zintuigen heeft effect op het lezen.

Het zintuiglijke geheugen, het korte en het lange termijn geheugen kan getraind worden om letters te zien, te voelen en klanken te horen, maar ook om letters en getallen leren te onthouden.

Verder kan er met het kind gewerkt worden aan het oriëntatie vermogen, met als doel het kind in het hier en nu te behouden en het te leren focussen op zijn/haar werk.

Desoriëntatie

Een praktijkvoorbeeld.

Leesproblemen en desoriëntatie

Stel je zit in een stilstaande trein, je wacht tot je vertrekt. Plots vertrekt een andere trein, naast je op het perron. Je hebt even het gevoel van verwarring. Want welke trein komt nu in beweging? Voor het gevoel is het jouw trein maar als je nog eens goed om je heen kijkt zie je dat het een de trein is. Zo maar een voorbeeld van desoriëntatie. Kinderen met leesproblemen hebben vaak ook het gevoel van desoriëntatie, alleen zij zijn zich dat niet bewust, omdat ze dit normaal vinden. Deze kinderen herken je aan hun onrust op hun stoel en in de klas. Ze zijn gauw afgeleid en kunnen moeilijk aan het werk blijven. Als het kinderen zijn die in beelden denken, kan je op een eenvoudige manier dit beeld tot stilstand zetten. Een trucje die gemakkelijk te leren is en heel veel plezier geeft.